Dự án Khách San 4‐Star, Long Beach, California

Want to invest in this project? Contact us!

Vui lòng dặt lịch hẹn để được tư vấn chi tiết. AFA sẽ đến gặp quý nhà đầu tư bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu dù là trong hay ngoài nước Việt Nam.

Dự Án Khác
Dự án Group 63
Dự án Group 63

Đang xây dựng, nhận đầu tư

Xem thêm
Dự án Group 67
Dự án Group 67

Đang xây dựng, nhận đầu tư

Xem thêm
Dự án căn hộ khách sạn với Hilton
Dự án căn hộ khách sạn với Hilton

Đang xây dựng, nhận đầu tư

Xem thêm