Như một ngân hàng đầu tư -45 năm tuổi và là công ty đầu tư cổ phần tư nhân, Atlantic American Partners làm lợi vốn đầu tư thông qua kinh nghiệm quản lý vốn cho các nhà đầu tư lớn (các ngân hàng, công ty bảo hiểm và quỹ hưu trí) để cung cấp các chương trình đầu tư EB-5 có chất lượng chuyên nghiệp hơn. Chúng tôi không phải là nhà hoạch định phát triển cố gắng quyên tiền cho các dự án của riêng mình. Chúng tôi là một nhóm các nhà đầu tư bất động sản và các nhà quản lý tài sản, những người cung cấp chỉ các cơ hội có chất lượng cao nhất từ một số nhà thầu giỏi nhất trong nước và thương lượng được các điều khoản có lợi cho nhà đầu tư của chúng tôi chứ không phải cho những nhà thầu của dự án.

Phần lớn các dự án EB-5 là liên quan đến đầu tư vào một tài sản duy nhất – người nộp đơn EB-5 đầu tư vào một khách sạn, chung cư, tòa nhà văn phòng hoặc sòng bạc. Mô hình này liên quan đến rủi ro đầu tư ở mức cao bởi vì nếu dự án thất bại, nhà đầu tư có thể mất 100% tiền của họ.

Atlantic American Partners được công nhận là người tiên phong trong lĩnh vực đầu tư EB-5 vì phát triển một mô hình quỹ đa dạng độc đáo, nơi các nhà đầu tư sở hữu một danh mục đầu tư tài sản – không chỉ một. Mỗi Quỹ bao gồm nhiều dự án trong các lớp tài sản khác nhau, được xây dựng bởi các nhà phát triển khác nhau, ở các khu vực địa lý khác nhau. Giống như một quỹ tương hỗ, cách tiếp cận này đa dạng hóa rủi ro đầu tư và giúp ngăn ngừa lỗ vốn.

Sự đa dạng hoá

Đó là nguyên tắc lâu đời “Không đặt tất cả trứng của bạn vào một giỏ”. Ý tưởng là nếu một khoản đầu tư bị lỗ, các khoản đầu tư khác trong danh mục đầu tư sẽ bù đắp cho khoản lỗ đó. Atlantic American Partners được công nhận là người tiên phong trong các chương trình đầu tư EB-5.

Các cơ cấu đầu tư mang lợi cho bạn

Chúng tôi xem xét hơn 300 cơ hội đầu tư hàng năm từ một số nhà thầu bất động sản hàng đầu tại Hoa Kỳ và chỉ chọn một số ít những dự án không chỉ đáp ứng các yêu cầu của Chương trình EB-5 mà còn là những khoản đầu tư an toàn tạo ra lợi nhuận thực sự. Chúng tôi tập trung vào việc đầu tư dựa trên những tính toán được bảo hiểm an toàn và chỉ hợp tác với các nhà thầu / các công ty xây dựng có nhiều năm kinh nghiệm, với nhiều thành tựu đã được minh chứng. Điều này là rất quan trọng trong việc đảm bảo sự thành công của từng dự án và là yếu tố quan trọng trong việc bảo toàn vốn của nhà đầu tư.

Chúng tôi thương lượng một cơ cấu đầu tư mang lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư EB-5, chứ không phải nhà thầu. Điều này bao gồm các phương án thoái vốn đã được cơ cấu trong mỗi dự án của chúng tôi để vốn có thể được hoàn trả lại ngay sau khi nhà đầu tư nhận được thẻ xanh vĩnh viễn. Chúng tôi cũng duy trì kiểm soát thông qua sự tham gia vào hội đồng quản trị và chủ động theo dõi các khoản đầu tư của mình để đảm bảo sự thành công.

Luôn giám sát cẩn thận khoản đầu tư của bạn

Khi một khoản đầu tư EB-5 được thực hiện, chúng tôi chủ động tham gia vào các bước quá trình đầu tư. Chúng tôi giám sát việc xây dựng, chi tiêu, hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh. Chúng tôi đảm bảo nắm giữ 50% ghế ngồi trong Hội đồng quản trị, và duy trì việc kiểm soát các quyết định quan trọng mà có thể ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư của nhà đầu tư, giá trị tài sản, và khi dự án được bán.

Lợi nhuận được cân đối

Lợi nhuận của chúng tôi được cân đối một cách phù hợp với các nhà đầu tư EB-5 vì chúng tôi không kiếm được lợi nhuận từ vốn trừ khi Quỹ của chúng tôi trả lại vốn cho nhà đầu tư. Khi thanh lý từng Quỹ, chúng tôi trả lại vốn cho nhà đầu tư trước tiên, trước khi phân chia lợi nhuận. Bằng cách này, chúng tôi được khuyến khích đầu tư vào các khoản đầu tư an toàn, nhưng có lợi nhuận.

Khả năng thu lợi nhuận thực

Hầu hết những lời mời đầu tư EB-5 được cơ cấu để mang lại lợi ích cho nhà thầu công trình, chứ không phải các nhà đầu tư – những người đang chịu rủi ro tài chính đáng kể. Quỹ của chúng tôi được cơ cấu khác hẳn – chúng tôi chia sẻ lợi nhuận của mình với các nhà đầu tư, những người có thể mang lại những lợi ích đầy ý nghĩa. Mục tiêu của chúng tôi là bù đắp tất cả các chi phí liên quan đến việc các bạn đã đầu tư để nhận thẻ xanh (phí pháp lý, phí hành chính, phí USCIS, v.v …).

Tính minh bạch của đầu tư

Như chúng tôi làm với các nhà đầu tư lớn (ngân hàng, hãng bảo hiểm, v.v…) của mình, chúng tôi luôn cung cấp một quy trình đầu tư minh bạch. Ngoài việc có thể sẵn sàng bất cứ lúc nào để trả lời các câu hỏi, chúng tôi còn cập nhật thường xuyên công tác xây dựng, tình hình dự án cũng như báo cáo tài chính và tài khoản vốn theo từng quý.

Đáp ứng đủ yêu cầu tạo việc làm

Đảm bảo nhận được thẻ xanh của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, điều đó nghĩa là trách nhiệm tạo ra nhiều việc làm là rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi thường đầu tư vào các dự án có mục tiêu tạo ra việc làm từ 20% trở lên so với chương trình yêu cầu, do đó tạo ra một bước đệm và đảm bảo rằng chúng tôi đáp ứng tối thiểu 10 đầu việc làm cho mỗi nhà đầu tư.

Ngoài ra, hầu hết các dự án của chúng tôi không chỉ tạo ra việc làm từ việc xây dựng công trình– mà còn tạo ra việc làm từ việc quản lý và vận hành trước và cả sau khi công trình được hoàn tất. Điều này đã loại bỏ các rủi ro khi công trình đưa vào hoạt động (chẳng hạn như đáp ứng doanh thu dự toán của một khách sạn…) từ việc tạo số việc làm của dự án.

Cuối cùng, chúng tôi không nộp đơn xin thị thực đầu tư cho đến khi dự án đã bảo đảm tất cả số vốn (bao gồm cả tài chính ngân hàng) cần thiết để phát triển đầy đủ tài sản.

Hoàn vốn theo hạn định

Hầu hết các dự án EB-5 không có cơ chế hoàn vốn cho nhà đầu tư một cách kịp thời. Chúng tôi thì lại rất khác. Mỗi khoản đầu tư EB-5 mà chúng tôi thực hiện đều có phương án thoái vốn được thiết kế từ trước và khớp với thời gian cần để có được thẻ xanh vĩnh viễn. Nhà phát triển phải hoàn vốn và trả lợi nhuận hoặc chúng tôi có thể yêu cầu bắt buộc bán dự án.

Bằng việc kiểm soát việc bán từng dự án, chúng tôi có thể trả lại vốn và lợi nhuận cho nhà đầu tư ngay ở giai đoạn “có nguy cơ” hết hạn và họ được phép nhận lại vốn theo quy định của Chương trình EB-5.

Đảm bảo bên thứ ba

Mỗi Quỹ huy động vốn của chúng tôi đều được kiểm toán hàng năm bởi một Bên thứ ba có chứng nhận Kế toán Công (CPA), bên này kiểm duyệt tất cả các báo cáo tài chính, giao dịch và chuyển nhượng vốn EB-5. Điều này đảm bảo cho nhà đầu tư của chúng tôi rằng tất cả các thông tin chúng tôi cung cấp trong suốt cả năm là chính xác và chân thực.

Website : https://www.atlanticamericanpartners.com