EB-5 Là Gì?

Thị thực EB-5 của Mỹ là thị thực vĩnh viễn, và không yêu cầu phải thẩm định lại điều kiện trong tương lai, có nhiều quyền lợi hơn và ít hạn chế hơn các chương trình thị thực khác trên thế giới. Visa EB-5 không có quy định hạn chế độ tuổi, đào tạo kinh doanh, kỹ năng hay kinh nghiệm quản lý. hay kỹ năng về ngôn ngữ.

01 Chương trình đầu tư vùng khuyến khích phát triển EB5

Năm 1990, Quốc hội thiết lập loại visa nhập cư thứ 5 – ưu đãi trên cơ sở việc làm (EB-5). Loại visa này hướng tới các đối tượng là người nước ngoài đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định đang tìm kiếm cơ hội định cư hợp pháp thông qua việc đầu tư kinh doanh mà việc kinh doanh này sẽ mang lại lợi ích cho nền kinh tế Mỹ, đồng thời tạo ra được hoặc bảo toàn được ít nhất công ăn việc làm toàn thời gian cho 10 người. Hiện tại, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (U.S. Citizenship & Immigration Services (USCIS)) là cơ quan quản lý chương trình này. Mỗi người nhập cư yêu cầu phải đầu tư số vốn 1 triệu đô la Mỹ, tuy nhiên, quy định về mức đầu tư này có thể giảm xuống 500.000 đô la Mỹ nếu đó là khoản đầu tư vào khu vực nông thôn hoặc khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao.

Năm 1992, Quốc hội thiết lập cấu phần bổ sung chương trình EB-5 chuẩn, Chương trình thí điểm Vùng khuyến khích phát triển (Regional Center Pilot Program). Trung tâm khu vực là một đơn vị tư nhân hoặc công lập do USCIS chỉ định, được ủy quyền điều phối nhiều nhà đầu tư nhập cư và tập hợp các khoản đầu tư đó sao cho tạo được tác động lớn hơn lên nền kinh tế. Các Trung tâm khu vực được ủy quyền hoạt động trong phạm vi địa lý, ngành nghề cụ thể.

Có một số điểm khác nhau chủ yếu giữa Chương trình EB-5 chuẩn và Chương trình Vùng khuyến khích phát triển. Chương trình Vùng khuyến khích phát triển cho phép sử dụng mô hình hóa kinh tế để xác định tác động gián tiếp cũng như tác động tạo thêm việc làm liên quan đến khoản vốn góp của nhà đầu tư. Điều này có nghĩa là, trong Chương trình Vùng khuyến khích phát triển, người tham gia EB-5 có thể đếm số lượng công ăn việc làm được tạo trực tiếp, gián tiếp và phát sinh. Đầu tư thông qua một Trung tâm khu vực do Liên bang chỉ định là phương tiện nhanh chóng đến với visa định cư vĩnh viễn (Thẻ xanh) cho người tham gia EB-5. Chương trình Vùng khuyến khích phát triển mang lại lợi ích cho người tham gia EB-5 thông qua việc định hướng và quản lý một cách chuyên nghiệp các khoản đầu tư của họ trong các doanh nghiệp và trọng tâm địa lý được lựa chọn của Trung tâm khu vực.

Quy trình nhập cư EB-5 có một số bước để một người tham gia EB-5 được nhận thẻ xanh. Khi người tham gia EB-5 lựa chọn xong Trung tâm vùng đã được USCIS phê chuẩn, họ phải nộp Đơn xin nhập cư dành cho Doanh nhân nước ngoài (Immigrant Petition by Alien Entrepreneur) – mẫu I-526 (Form I-526) đề nghị được nhập cư có điều kiện. USCIS và Bộ Ngoại giao sẽ xác định người tham gia EB-5 có đáp ứng đủ điều kiện để nhận thị thực EB-5 có điều kiện hay không. Việc thẩm định trong phân đoạn quy trình này bao gồm việc rà soát chi tiết về nguồn vốn của người tham gia EB-5, lịch sử gia đình, đại diện khác của chủ gia đình, vợ/chồng, các thành viên trong gia đình dưới 21 tuổi. Đơn xin nhập cư cũng bagồm phần mô tả chi tiết về dự án đầu tư và các mô hình kinh tế đã áp dụng để xác định số lượng trực tiếp hoặc phát sinh qua dự án. Nếu được phê chuẩn, người nhập cư trước tiên sẽ được cấp thẻ xanh có điều kiện với thời hạn 2 năm.

Đến gần cuối thời hạn 2 năm nhập cư có điều kiện, người tham gia EB-5 sẽ nộp một đơn tiếp theo cho USCIS, Đơn Doanh nhân đề nghị xóa bỏ điều kiện (Petition by Entrepreneur to Remove Conditions) – mẫu I-829 (Form I-829). Đơn này trình bày là người tham gia EB-5 đã thực hiện góp đủ số vốn và số vốn này đã được sử dụng thực sự (có nguy cơ rủi ro), đã tạo được việc làm cho 10 người như quy định. Khi Đơn I-829 được phê duyệt, người tham gia EB-5 và các thành viên trong gia đình đáp ứng đủ điều kiện sẽ trở thành người cư trú vĩnh viễn hợp pháp và có thể lựa chọn trở thành công dân Hoa Kỳ sau đó. Toàn bộ quy trình EB-5 thông thường sẽ mất khoảng 4-6 năm phụ thuộc vào tiến trình, chất lượng và hiệu lực đơn đệ trình của người tham gia EB-5.

Thị thực EB-5 của Mỹ là thị thực vĩnh viễn, và không yêu cầu phải thẩm định lại điều kiện trong tương lai, có nhiều quyền lợi hơn và ít hạn chế hơn các chương trình thị thực khác trên thế giới. Visa EB-5 không có quy định hạn chế độ tuổi, đào tạo kinh doanh, kỹ năng hay kinh nghiệm quản lý. hay kỹ năng về ngôn ngữ.

02 Lợi ích & Yêu cầu

Visa EB-5 cho phép các công dân nước ngoài lấy được thẻ xanh bằng hình thức đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại mới tại Mỹ. Chương trình EB-5 dành cho công dân nước ngoài, vợ / chồng của cá nhân đó và con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi, khả năng nhận được visa Mỹ chỉ dựa trên khoản đầu tư tối thiểu vào một doanh nghiệp và tạo ra một số lượng việc làm nhất định. Để có được visa này, các cá nhân phải đầu tư 1.000.000 đô la (hoặc ít nhất là 500.000 đô la trong Khu vực tạo việc làm mục tiêu – có tỉ lệ thất nghiệp cao hoặc khu vực nông thôn), tạo ra hoặc duy trì ít nhất 10 việc làm cho công nhân Mỹ, không bao gồm nhà đầu tư và gia đình trực tiếp của họ.

03 Lịch sử của chương trình

Quốc hội đã tạo ra chương trình visa ưu tiên hạng thứ 5 (EB-5) vào năm 1990 nhằm “tạo việc làm cho công nhân Mỹ và gia tăng vốn đầu tư mới vào nền kinh tế Mỹ.” Vào thời điểm đó, chương trình hướng tới các “doanh nhân ngoại quốc”, những người không chỉ đầu tư 1 triệu hay 500.000 USD vào một “doanh nghiệp thương mại mới” mà còn “tham gia quản lý doanh nghiệp” đó và tạo mười công việc toàn thời gian cho công dân Mỹ hoặc thường trú nhân hợp pháp. Để làm cho chương trình trở nên thân thiện với nhà đầu tư hơn, Quốc hội đã ban hành Đạo luật Phân bổ 1993 để sửa đổi chương trình EB-5 nhằm tạo ra “Chương trình nhập cảnh thí điểm” – Chương trình thí điểm Nhà đầu tư nhập cư (IIPP).

Nhờ IIPP, các công dân nước ngoài có thể đầu tư vào một Trung tâm khu vực đã được phê duyệt trước, hoặc “đơn vị kinh tế” [được gọi là trung tâm khu vực], nhà nước hoặc tư nhân, có liên quan đến việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bao gồm gia tăng doanh thu xuất khẩu, cải thiện năng suất khu vực, tạo việc làm hoặc gia tăng vốn đầu tư trong nước. Đầu tư với một Trung tâm khu vực đem lại cho công dân nước ngoài lợi ích được tính số việc làm tạo ra trực tiếp và gián tiếp để phục vụ mục đích đáp ứng yêu cầu tạo ra 10 việc làm. Điều này nhằm giúp các nhà đầu tư tiềm năng đáp ứng “các yêu cầu nghiêm ngặt của chương trình” thông qua đầu tư thụ động. Với IIPP, visa EB-5 trở thành thị thực của nhà đầu tư trái ngược với thị thực của doanh nhân.

04 Cơ quan quản lý

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch (SEC)

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch (SEC) cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các chứng khoán và tất cả các luật hiện hành và xem xét một số “dịch vụ EB-5” là các chứng khoán được bảo vệ theo luật chứng khoán Mỹ. “Các công ty và cá nhân bán các khoản đầu tư EB-5 không thể “lừa gạt nhà đầu tư, đưa ra tuyên bố sai hoặc không đề cập đến các thông tin liên quan.”

Sở Định Cư và Di Trú Mỹ (USCIS)

Sở Định Cư và Di Trú Mỹ (USCIS) đặt ra hướng dẫn cho các dự án EB-5 và giám sát việc tuân thủ các quy định nhập cư. Theo hướng dẫn thị thực EB-5, “nhà đầu tư phải chấp nhận rủi ro khi bỏ vốn và thẻ xanh không được bảo đảm”. USCIS cũng là cơ quan đánh giá kiểm duyệt các trung tâm khu vực.