Chúng tôi khuyến nghị quý nhà đầu tư dùng những luật sư EB-5 đáng tin cậy và đã có bề dày kinh nghiệm chứng minh khả năng của họ. Sau đây là danh sách chúng tôi đề cử. Tuy nhiên, quyền quyết định hoàn toàn phụ thuộc vào quý nhà đầu tư và chúng tôi luôn nhắm đến đưa ra những lời khuyên hữu ích nhất.

Xem thêm